புதுச்சேரி Smart City திட்டம் மூலம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மண்பரிசோதனை! கென்னடி MLA ஆய்வு!

#PuducherryDmk புதுச்சேரி Smart City திட்டம் மூலம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மண்பரிசோதனை! அனிபால் கென்னடி MLA ஆய்வு!

புதுச்சேரி Smart City திட்டம் மூலம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மண்பரிசோதனை!  கென்னடி MLA ஆய்வு!

Source

0
(0)

#PuducherryDmk
புதுச்சேரி Smart City திட்டம் மூலம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மண்பரிசோதனை! அனிபால் கென்னடி MLA ஆய்வு!

0 / 5. 0