నాసిరకంగా కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పనులు..Karimnagar Smart City Roads Becomes Useless For Public | V6

నాసిరకంగా కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పనులు..Karimnagar Smart City Roads Becomes Useless For Public #Karimnagar #SmartCity #Useless దబ్బనంల పట్టే పట్టుచీర | ఆన్ లైన్ తాళపత్రాలు https://youtu.be/2kL4_VAuuFc 140 ఏళ్ల సర్కార్ బడి https://youtu.be/BeYaegEIE1s ఆన్ లైన్ తాళపత్రాలు https://youtu.be/w8oq-DAlT3g అందమైన ఫుట్ పాత్ లు https://youtu.be/_njK97BHmf0 పర్వతాలు ఎక్కుట్ల తోపు…

నాసిరకంగా కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పనులు..Karimnagar Smart City Roads Becomes Useless For Public | V6

Source

0
(0)

నాసిరకంగా కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పనులు..Karimnagar Smart City Roads Becomes Useless For Public #Karimnagar #SmartCity #Useless

దబ్బనంల పట్టే పట్టుచీర | ఆన్ లైన్ తాళపత్రాలు
https://youtu.be/2kL4_VAuuFc

140 ఏళ్ల సర్కార్ బడి
https://youtu.be/BeYaegEIE1s

ఆన్ లైన్ తాళపత్రాలు
https://youtu.be/w8oq-DAlT3g

అందమైన ఫుట్ పాత్ లు
https://youtu.be/_njK97BHmf0

పర్వతాలు ఎక్కుట్ల తోపు
https://youtu.be/YgYaK38a1ok

► Watch V6 LIVE : https://bit.ly/3F4z0HX
► Subscribe to V6 News : https://www.youtube.com/c/V6NewsTelugu
► Subscribe to V6 Life : https://www.youtube.com/c/V6Life
► Like us on Facebook : http://www.facebook.com/V6News.tv
► Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/v6newstelugu/
► Follow us on Twitter : https://twitter.com/V6News
► Visit Website : http://www.v6velugu.com/
► Join Us On Telegram : https://t.me/V6TeluguNews

Watch V6 Programs Here
►Teenmaar : https://bit.ly/3dVPQwH
►Spotlight : https://bit.ly/3F0PUah
►Top News : https://bit.ly/3GNxdYb
►HD Playlist : https://bit.ly/3F3k259
►Headlines : https://bit.ly/33zby7Y
►Chandravva : https://bit.ly/3q1PxWT
►Dhoom Thadaka : https://bit.ly/3dYFMD7
►Bathukamma Songs : https://bit.ly/30BEBXq
►Life Mates : https://bit.ly/3yErEbW
►Death Secrets : https://bit.ly/3qjVFdp
►Telangana Heros : https://bit.ly/3dWGroL

Watch Latest Updates
►Covid Updates : https://bit.ly/323eidl
►Entertainment : https://bit.ly/3E0gizS

News content that serves the interests of Telangana and Andhra Pradesh viewers in the most receptive formats. V6 News channel Also Airs programs like Teenmaar News, Chandravva & Padma Satires etc, Theertham, Muchata (Celeb Interviews) Cinema Talkies, City Nazaria(Prog Describes The Most Happening &Visiting Places In Hyderabad),Mana Palle(Describes Villages And Specialities), Also V6 News Channel Is Famous For ‘Bonalu Songs’, ‘Bathukamma Songs’ And Other Seasonal And Folk Related Songs.”V6Teenmaar News”, “Teenmaar News”.

#V6News #V6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *