സ്മാര്‍ട്ടാകാന്‍ തലസ്ഥാനം; റോഡില്ലാതെ ജനം കഷ്ടപ്പാടില്‍ | Smart City Thiruvananthapuram

സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പണികളുടെ ആദ്യഘട്ടം മാര്‍ച്ചില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും Smart City Thiruvananthapuram first stage development will complete with in March #smartcity #thiruvanathapuram #road #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live…

സ്മാര്‍ട്ടാകാന്‍ തലസ്ഥാനം; റോഡില്ലാതെ ജനം കഷ്ടപ്പാടില്‍ | Smart City Thiruvananthapuram

Source

0
(0)

സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പണികളുടെ ആദ്യഘട്ടം മാര്‍ച്ചില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും
Smart City Thiruvananthapuram first stage development will complete with in March
#smartcity #thiruvanathapuram #road #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *