ເຈາະທີ່ມາ ໂຄງການ “ເມືອງທັນສະໄໝ”​ vientiane​ smart city​

# ເມືອງທັນສະໄໝ ​ #ເມືອງອັດສະລິຍະ ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝ ຫຼື vientiane​ smart city ແມ່ນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໝາຍໝັ້ນປັ້ນມື ທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນເປັນເມືອງຕົວແບບ ເຊິ່ງຄລິບວີດີໂອນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ຊົມມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ

ເຈາະທີ່ມາ ໂຄງການ "ເມືອງທັນສະໄໝ"​ vientiane​ smart city​

Source

0
(0)

# ເມືອງທັນສະໄໝ ​ #ເມືອງອັດສະລິຍະ
ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝ ຫຼື vientiane​ smart city ແມ່ນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໝາຍໝັ້ນປັ້ນມື ທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນເປັນເມືອງຕົວແບບ ເຊິ່ງຄລິບວີດີໂອນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ຊົມມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ

0 / 5. 0