14 01 2022 News Harmony ዜና

Statsministern har fått covid ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብኮሮና ተለኺፋ En syrier har dömts för brott mot mänskligheten ሓደ ሶርያዊ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ንሕልፈት ተፈሪዱ Konflikt i Afrikas horn ቅልዉላዉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይዓሙቕ ኣሎ #sverige #alkompis #sweden #Tigrinja Sweden #Alkompis #newas #Tigrigna…

14 01 2022  News Harmony ዜና

Source

0
(0)

Statsministern har fått covid
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብኮሮና ተለኺፋ

En syrier har dömts för brott mot mänskligheten
ሓደ ሶርያዊ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ንሕልፈት ተፈሪዱ

Konflikt i Afrikas horn
ቅልዉላዉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይዓሙቕ ኣሎ

#sverige #alkompis #sweden #Tigrinja Sweden
#Alkompis
#newas
#Tigrigna
#Tigrai
#Eritrea
#Afrika
#Afro-Sweden
#sverige
#Ethiopia
EU

Ange

0 / 5. 0