مشاوره ازدواج

معیارهای_ازدواج

خیلی وقت ها پیش آمده که زوج ها به مشاور مراجعه می کنند و ابراز نارضایتی از زندگی خود می کنند و وقتی که پای صحبتشان می نشینیم متوجه می شویم که شاید ازدواج کردن این دو نفر با یکدیگر…